Pallas Invest – Vi har alla en dröm…


Det måste vara inspirerande, intressant och roligt

Pallas Invest investerar i ”startups” och redan etablerade företag som vill ta nästa steg. Pallas Invest drivs av tre gentlemän i ungefär samma ålder som har liknande intresse av affärer och hur företag ska drivas. Två av delägarna är dessutom fortfarande aktiva i ledning av bolag.

Den grundläggande idén till Pallas Invest är att de tycker att affärsutveckling är inspirerande, intressant och roligt – tre bakomliggande faktorer man menar är helt avgörande för om en affärsidé ska nå och ha framgång på marknaden.

De företag som Pallas Invest väljer att investera i hoppas man inte bara kunna hjälpa med kapital, utan även med tre företagares erfarenhet, kunskap och kompetens.

Mer om Pallas Invest